Đề bài: Nghị luận xã hội về “Cho và nhận” Bài làm Trong cuộc sống của mỗi chúng ta ai cũng có lúc gặp những khó khăn, trở ngại những lúc như vậy chúng ta cần được