Đề bài: Phân tích hai câu ca dao “Làm trai cho đáng nên trai, khom lưng chống gối gánh hai hạt vừng” Bài làm Trong kho tàng văn học dân gian nước ta, ca dao tục ngữ