Đề bài: Cảm nhận về câu chuyện “Cô bé bán diêm” của An-Đéc-Xen Bài làm Nhà văn An Đéc Xen là một cây bút khá nổi tiếng trên khắp thế giới. Ông được biết qua nhiều tác