Đề bài: Phân tích bài “Xa ngắm thác núi Lư” của Lí Bạch Bài làm Lí Bạch là nhà thơ nổi tiếng của Trung Hoa với phong cách thơ Đường nổi tiếng phóng khoáng, tự do thể