Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ “Viếng lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương Bài làm Bài thơ “Viếng lăng Bác” được tác giả Viễn Phương sáng tác nhân một chuyến viếng thăm Bác vào