Đề bài: Hình ảnh con đường cuối truyện ngắn “Cố hương” gợi suy nghĩ gì? Bài làm Lỗ Tấn là một nhà văn lớn của nền văn học Trung Hoa. Ông để lại nhiều tác phẩm hay,