Đề bài: Nghị luận xã hội về “Tác dụng của việc đọc sách” Bài làm Sách chính là nguồn tri thức vô tận của nhân loại chúng ta, trải qua hàng trăm năm, hàng triệu năm phát