Đề bài: Nghị luận xã hội về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” Bài làm Nước ta có nhiều truyền thống tốt đẹp cần được giữ gìn như truyền thống “Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ