Đề bài: Tả cảnh tấp nập ở phố lúc tan tầm hoặc lúc đi làm Bài làm Mỗi ngày khi tiếng trống trường báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, chúng em lại hò reo vui