Đề tài: Phân tích những đặc sắc nghệ thuật của nhà văn Nam Cao trong truyện ngắn Đôi mắt Bài làm Nam Cao là một nhà văn tên tuổi của nền văn học Việt Nam trong những