Đề bài: Suy nghĩ của em về “Tuổi hai mươi” Bài làm Trong mỗi con người ai cũng trải qua đoạn đời tuổi tuổi trẻ, tuổi hai mươi với nhiều khát khao, ước vọng, tràn đầy hoài