Qua bài thơ “Bánh trôi nước”, “Tự tình II” của Hồ Xuân Hương và bài “Thương vợ” của Trần Tế Xương, anh (chị) hiểu những gì về thân phận người phụ nữ Việt Nam thủa xưa?. Người