Đề bài: Miêu tả cảnh mùa thu có sử dụng yếu tố nghị luận- văn lớp  Bài làm Trong tự nhiên được chia làm bốn mùa Xuân- Hạ- Thu- Đông, như thể hiện sự tuần hoàn của