Đề bài: Thuyết minh về “trò chơi dân gian” Bài làm Những đứa trẻ sinh ra ở những vùng nông thôn Việt Nam, luôn gắn bó với nhiều trò chơi dân gian vô cùng quen thuộc được