Đề bài: Em hãy Phân tích trích đoạn “Trao duyên” truyện Kiều của Nguyễn Du  Bài làm Truyện Kiều của Nguyễn Du là một tuyệt phẩm để đời. Nó gây nhiều xúc động trong lòng người đọc.