Đề bài: Phân tích tác phẩm “Vợ nhặt” của Kim Lân Bài làm Kim Lân được mệnh danh là nhà văn của người nông dân, của làng quê Việt Nam bởi trong các tác phẩm của ông