Đề bài: Cảm nghĩ về bài “Mưa” của Trần Đăng Khoa Bài làm Bài thơ “Mưa” của tác giả Trần Đăng Khoa sáng tác 1967 khi ông lên chín tuổi. Bài thơ thể hiện cảnh vật và