Đề bài: Suy nghĩ về truyện ngụ ngôn “Thầy bói xem voi” Bài làm “Thầy bói xem voi” là câu truyện ngụ ngôn vô cùng đặc sắc thể hiện những gì con người đánh giá qua bên