Đề bài: Suy nghĩ của về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta Bài làm Trong ca dao dân ca Việt Nam của nước ta có câu “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn