Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật “tôi” trong truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh Bài làm Tác phẩm “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh là một lời tâm sự đầy