Đề bài: Cảm nhận của em về “Tình mẹ “ Bài làm Tình cảm mẫu tử là một thứ tình cảm gia đình thiêng liêng, bất diệt không có gì có thể chia cắt được. Từ xưa