Đề bài: Bình giảng bài Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng, những bài thơ của ông như một vũ khí tấn công trực diện vào kẻ thù xâm