Đề bài: Phân tích bi kịch của người phụ nữ qua “Độc tiểu thanh ký” và “Chinh phụ ngâm” Bài làm Người phụ nữ xưa sinh ra đã bị xã hội khoác lên người những tư tưởng