Đề bài: Bình giảng đoạn thơ đầu trong bài thơ “Tiếng hát đi đày” của Tố Hữu Bài làm Tố Hữu là một nhà thơ cách mạng tiêu biểu cho nền thơ ca hiện đại trong thời