Đề bài: Thuyết minh “Về chiếc nón lá Việt Nam” Bài làm Nón lá là một biểu tượng gắn liền với hình ảnh người con gái Việt Nam. Từ thời xa xưa nón lá đã là một