Đề bài: Em hãy tả cây thước em đang dùng. Em có rất nhiều đồ dùng học tập. Nhưng trong số đó em vẫn tích cây thước kẻ màu hồng mà mẹ mua cho em nhất. Có