Đề bài: Bình giảng bài thơ “Tỏ lòng” của Phạm Ngũ Lão Bài làm Phạm Ngũ Lão là một tướng tài thời nhà Trần xưng vương. Ông đã lập được nhiều công lao to lớn với nước