Đề bài: Tả cây xoài của nhà em Bài làm Nhà em có trồng một cây xoài rất to từ đời ông nội em để lại. Cây xoài có tán lá lớn tỏa bóng mát có khu