Đề bài: Thuyết minh về loài hoa mà mình yêu thích “Hoa sen”  Bài làm Hoa sen là một loài hoa gắn liền với truyền thống dân tộc Việt Nam và các nước Á Đông. Hoa sen