Đề bài: Suy nghĩ về câu nói “Nghệ thuật sống là phải thay đổi để thích nghi với môi trường” Bài làm Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta sẽ trải qua những giai đoạn