Đề bài: Viết về sự đổi mới của quê hương em Bài làm Mùa hè vừa rồi em được về thăm quê ngoại một chuyến sau những ngày đi học vất vả, đạt thành tích cao khiến