Đề bài: Nghị luận xã hội về “Sự tự tin và mất tự tin” Bài làm Để thành công con người phải có rất nhiều đức tính cần thiết, tốt đẹp trong đó sự tự tin là