Đề bài: Nghị luận xã hội về “Lòng khoan dung” Bài làm Trong cuộc sống của con người chúng ta ai cũng có lúc mắc phải những sai lầm, những khuyết điểm làm buồn lòng người khác.