Đề bài: Viết một đoạn văn tả về lợi ích một loại cây mà em biết Bài làm Nhà em có một ao sen. Cứ đến mùa sen là hoa nở thơm ngát cả một vùng trời.