Đề bài: Nêu cảm nghĩ về nhân vật Thánh Gióng sau khi đọc xong truyện Thánh Gióng Bài làm Truyện truyền thuyết cổ tích nằm trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam nước ta. Nó để