Đề bài: Nghị luận xã hội về “Hiện tượng thần tượng” Bài làm Trong những năm gần đây “Thần tượng” đang làm một hiện tượng xảy ra khiến nhiều bạn trẻ vô cùng ngưỡng mộ. Nó là