Đề bài: Suy nghĩ về hiện tượng tham nhũng trong truyện cười “Nhưng nó phải bằng hai mày” Bài làm Trong kho tàng văn học dân gian của nước ta, truyện cười, truyện ngụ ngôn chiếm một