Đề bài: Phân tích bài thơ ‘Tiếng hát con tàu” Bài làm Tác giả Chế Lan Viên là một nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam. Ông sáng tác từ rất sớm, nổi tiếng là người