Đề bài: Trình bày sự hiểu biết của mình về ca dao dân ca Việt Nam Bài làm Ca dao dân ca Việt Nam là tiếng hát, tiếng lòng của người nông dân lao động trong thời