Đề bài: Phân tích nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật của Nguyễn Du thông qua tác phẩm Truyện Kiều Bài làm Truyện Kiều là một kiệt tác nổi tiếng của tác giả Nguyễn Du. Nó