Đề bài: Tả con vịt nhà em hoặc nhà hàng xóm Bài làm Nhà em có nuôi rất nhiều loại gà vịt, ngan ngỗng… Nhưng em thích nhất là chú vịt con mà bà ngoại em vừa