Đề bài: Phát biểu suy nghĩ của em về rừng Bài làm Cuối năm lớp 6 gia đình em chuyển nhà từ Đà Lạt ra Hà Nội sinh sống. Thời gian trôi đi thật nhanh mới hôm