Đề bài: em hãy tả cái bảng con của em. Khi mới bắt đầu vào lớp một, mẹ em đã sắm cho em rất nhiều đồ dùng học tập rất đẹp, nào là thước, eke, tẩy,nào là