Đề bài: Nghị luận câu nói “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ” của Bác Hồ Bài làm Mùa xuân là mùa được nhiều người thích nhất trong năm bởi