Đề bài: Nghị luận xã hội về “Sự tự tin”  Bài làm Trong rất nhiều đức tính quan trọng cần thiết cho con người để có thể thành công tỏa sáng, thì đức tính tự tin luôn