Đề bài: Phân tích nhân vật cụ Mết trong “Rừng xà nu” của nhà văn Nguyễn Trung Thành Bài làm Nguyễn Trung Thành là một nhà văn tiêu biểu cho nền văn học hiện đại, cách mạng