Phân tích đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” của Vũ Trọng Phụng. Nhắc đến nhà văn Vũ Trọng Phụng không ai không biết rằng ông là “ông vua phóng sự của đất Bắc Kì”. Và