Đề bài: Phân tích bài ca dao “Thân em như củ ấu gai, Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen…” Bài làm Người phụ nữ trong xã hội xưa thường mang một thân phận vô cùng