Đề bài: Nêu cảm nhận về bài thơ “Rằm tháng Giêng” của Hồ Chí Minh  Bài làm Bài thơ “Rằm tháng Giêng” có tên gốc là “Nguyên tiêu” được tác giả Hồ Chí Minh viết trong những