Đề bài: Nghị luận xã hội về “Tính ích kỷ” Bài làm Con người chúng ta ai sinh ra cũng có những tính cách cá tính khác nhau. Có những người vô cùng thân thiện, biết yêu